dnes je středa 21. 8. 2019

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Německo: Místní působnost trestních norem a Internet <17. 1. 2002> <Pospíšil Martin>
V Německu může být trestně stíhán i ten, kdo se dopouští trestného činu podle německého práva na zahraničních webových stránkách, které jsou přístupné internetovým uživatelům v Německu.

Ve svém rozhodnutí ze dne 12. prosince 2000 (Aktenzeichen: 1 StR 184/00) Spolkový soudní dvůr opravil názor Zemského soudu v Mannheimu v případu Australana původem z Německa, který zveřejňoval na australských webových stránkách publikace popírající holocaust. Podle názoru Spolkového soudního dvora cizinec, který umístí na zahraničním serveru na internet své vlastní výroky, jež naplňují znaky trestného činu podněcování k nenávisti a jsou přístupné internetovým uživatelům v Německu, tak umožňuje rušení veřejného pokoje v tuzemsku (Německu) a může proto být stíhán podle německého trestního práva.

Samozvaný historik z Austrálie popíral na svých (australských) webových stránkách holocaust, zasílal poštou do SRN měsíční Newsletter a tzv. „Čtvrtletní sešity pro svobodný výzkum historie“ a stejná periodika rozšiřoval celosvětově po internetu. Kromě toho umístil na své webové stránky odkazy na další neonacistické a rasistické stránky. Během jeho návštěvy Německa v roce 1999 byl zatčen a umístěn do vazby. Státní zastupitelství v Mannheimu proti němu vzneslo žalobu.Právníci se přeli o to, zda mohou být trestné činy spáchané prostřednictvím internetu v zahraničí stíhány podle německého trestního práva. Německé právo je aplikovatelné zásadně tehdy, je-li místo spáchání trestného činu v Německu. Z této zásady platí několik výjimek, avšak žádná se nevztahuje na výše zmíněný případ. Někteří online experti tvrdili, že i trestné činy spáchané ze zahraničních serverů lze posuzovat podle německého práva, neboť internetové stránky jsou vyvolatelné i v německu. To však nemůže být jediné kritérium, neboť v takovém případě by muselo (ex lege) státní zastupitelství stíhat každý trestný čin na internetu. Německé právo by se tak mělo aplikovat pouze, pokud byl spáchán výše uvedený trestný čin se zřejmým úmyslem zpřístupnit stránky v Německu.

Zemský soud v Mannheimu Australana odsoudil k trestu odnětí svobody na 10 měsíců avšak pouze za výroky v dopisech, které zasílal poštou, tedy v papírové podobě. Rozsudek kvůli podněcování k nenávisti v případech, kdy se jedná o výroky na webových stránkách zemský soud odmítnul, neboť se na tyto činy podle jeho názoru nevztahuje německé trestní právo. Proti tomuto rozhodnutí státní zastupitelství podalo dovolání ke Spolkovému soudnímu dvoru. Spolkový soudní dvůr rozhodnutí opravil (viz výše) a vedle toho zdůraznil, že rozhodnutí se vztahuje pouze na případ, kdy autor umístí své vlastní výroky na internet. Spolkový soudní dvůr tedy nečiní odpovědným providera, který provozuje výše uvedený server, ale autora obsahu umístěného na webových stránkách na daném serveru. Nové řízení proti Australanovi však již nebylo a asi ani nebude zahájeno, neboť si mezitím svůj trest odseděl a poté opustil Německo.

Odkaz na kompletní znění rozhodnutí Spolkového soudního dvora: http://www.netlaw.de/urteile/bgh_4.htm

Rubrika: Odpovědnost a delikty, Mezinárodněprávní aspekty, Judikatura Čtenost: 3724 Počet reakcí: 0

Diskuse - komentáře:
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce