dnes je středa 24. 7. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Soud: Ochrana DVD před kopírováním porušuje právo jednotlivce na zhotovení kopie <25. 5. 2005> <Redakce>
22. dubna 2005 postavil pařížský odvolací soud mimo zákon ochranu DVD před kopírováním. Kauza byla k soudu podána francouzským spotřebitelským sdružením UFC-Que choissir na počátku roku 2004, přičemž sdružení zastupovalo zákaznici, která neúspěšně zkoušela zkopírovat z DVD Lyynchův film Mulholland Drive. Film chtěla zkopírovat na běžnou videopásku pro svou matku, která nemá ani počítač ani DVD přehrávač.


V dubnu 2004 prvoinstanční soud žalobu zamítl, avšak odvolací soud prohlásil, že umisťování antikopírovacích prvků na DVD disky porušuje právo jednotlivce na zhotovení kopie pro osobní potřebu.

Soud navíc vytkl absenci výslovného upozornění výrobce na produktu. Na DVD disku byla jen malá zkratka Cp, což mělo znamenat "copy prohibited". Výrobci a distributor musí nyní zákaznici zapltit 250 euro zadostiučinění a 1500 euro za náklady právního zastoupení.

Do měsíce musí výrobci DVD "odemknout". Rozsudek dopadá pouze na toto specifické DVD, avšak podle spotřebitelského sdružení se o tento nález může opřít kdokoli další, kdo si koupil DVD a vadí mu zabudovaná ochrana proti kopírování.

V případě ochrany CD proti kopírování nebyli spotřebitelé tak úspěšní. 15. dubna 2005 prohráli soudní spor u versailleského soudu, kde se jednalo o CD francouzského zpěváka Alaina Souchona, vydaného EMI France. Versailleský soud uznal, že ochrana proti kopírování působí řadu technických problémů (díky různým systémům přehrávání CD), avšak zároveň prohlásil tuto ochranu za zcela oprávněnou, neboť CD disk obsahoval zřetelné upozornění. EMI však musí spotřebitelskému sdružení zaplatit náhradu škody 10 000 euro.

Francie ještě neimplementovala Směrnici o harmonizaci některých aspektů autorského práva a práv souvisejících v informační společnosti (tzv. Informační směrnice) (2001/29/ES), jejíž článek 6 obsahuje právní ochranu používání "antikopírovacích prvků".

Zdroj: EDRI-gram newsletter, ze 4.5.2005.
Překlad z AJ: Helena Svatosova (www.iure.org)
Upřesnil Jiří Čermák (ITprávo)
Rubrika: Judikatura, Autorská a průmyslová práva Čtenost: 9545 Počet reakcí: 1

Diskuse - komentáře:
   26 Dec 2005 13:06 snuff007
mnoo...
 
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce