dnes je neděle 26. 5. 2024

Aktuality a zprávy
Slovník základních pojmů
E-obchod
IT a média
Odpovědnost a delikty
Ochrana osobních údajů a dat
Autorská a průmyslová práva
Ochrana doménových jmen
Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty
Další právní aspekty Internetu
Související oblasti
Judikatura
Odkazy a zdroje
Diskuzní fórum
Najdi:


Ústavní soud k podání v elektronické podobě <16. 6. 2006> <Čermák Jiří>
Ústavní soud se v zajímavém nálezu zabýval tím, zda elektronické podání se zaručeným elektronickým podpisem je či není rovno "klasickému" podání v písemné podobě. Tedy, zda je či není jej třeba doplnit, jak to ve vztahu k elektronickým podáním obecně požaduje občanský soudní řád.
Rubrika: Judikatura, Elektronický podpis a podání Čtenost: 10390 Počet reakcí: 5 <diskuse k článku>
K další (již třetí) novele zákona o elektronickém podpisu <24. 6. 2004> <Matejka Ján>

Doslova před pár minutami (24. června 2004 krátce před 16:00) schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zatím jednoznačně nejrozsáhlejší novelu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (text novely zde). Poslanci tuto novelu přijali se všemi pozměňovacími návrhy Senátu (text těchto návrhů zde). Novela tak byla postoupena k podpisu prezidentovi republiky. Vyjma oprav některých předchozích chyb zákon řeší problematiku poměrně různorodou. Právě o těchto změnách pojednává tento článek.

Rubrika: Aktuality a zprávy, Ochrana osobních údajů a dat, Elektronický podpis a podání Čtenost: 8407 Počet reakcí: 4 <diskuse k článku>
Podání v trestní věci (dovolání) faxem <6. 4. 2004> <Matejka Ján>
Přinášíme judikát zabývající se podáním prostřednictvím faxu a s tím související vyklád analogia legis ve prospěch obviněného.
Rubrika: Judikatura, Elektronický podpis a podání Čtenost: 6356 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Some insights on the Czech Law on Electronic Signatures <3. 2. 2004> <Sokolovski Irakli>
Přinášíme naším čtenářům první anglicky psaný článek připravený pro ITprávo. Zabývá se českou právní úpravou elektronického podpisu a přináší několik zajímavých pohledů a srovnání.
Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 8132 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Právní úprava elektronického podpisu v Rusku <11. 4. 2003> <Bohumír Štědroň>
Zrovnoprávnění, či spíše qvazizrovnoprávnění vlastnoručních podpisů s podpisy elektronickými, respektive digitálními je jakýmsi novodobým tématem současnosti. V souvislosti s tímto trendem podepsal dne 10. ledna 2002 Vladimir Putin, prezident Ruské federace, zákon o elektronickém podpisu. Zákon byl publikován v “Sobranije Zakonodatelstva ” a nabyl účinnosti 23. ledna 2002. Článek stručně popisuje jeho základní koncepci.
Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 7464 Počet reakcí: 4 <diskuse k článku>
K novele zákona o elektronickém podpisu a změnám souvisejících procesních předpisů <25. 3. 2003> <Matejka Ján>

Článek [1] pojednává o novele (nejen) zákona o elektronickém podpisu provedené zákonem č. 226/2002 Sb.

Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 6460 Počet reakcí: 4 <diskuse k článku>
Recenze: Elektronický podpis <11. 3. 2003> <Matejka Ján>
Kolektiv autorů: Elektronický podpis, 1.vydání, ANAG 2002, ISBN: 80-7263-125-X, 144 stran [1]
Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 5054 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Obecnost neznamená nejednoznačnost, aneb ještě malá poznámka k některým nedostatkům zákona o elektronickém podpisu před jeho novelizací <4. 3. 2003> <Matejka Ján>

Příspěvek [1] polemizuje s článkem P. Matese a V. Smejkala a jejich výkladem pojmu „orgán veřejné moci“ ve vztahu k ustanovení § 11 zákona o elektronickém podpisu před jeho novelizací zákonem 226/2002 Sb.

Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 5500 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Elektronický podpis: pohled soukromoprávní <21. 1. 2003> <Čermák Karel, jr.>

Tento obsáhlý příspěvek se zabývá převážně soukromoprávními aspekty elektronického podepisování (např. při vztahu občan - občan) jako je vliv podpisu na platnost písemného právního úkonu, otázky zachování písemné formy elektronické zprávy, odpovědnost za zneužití elektronického el. podpisu a další a nechává stranou aspekty veřejnoprávní (např. při vztahu občan – stát). Článek byl původně publikován v Bulletinu advokacie 11-12/2002.

Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 9929 Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>
Komparace českého zákona o elektronickém podpisu a slovenského zákona o elektronickom podpise s přihlédnutím k plnění požadavků Směrnice 1999/93/ES (II.část) <10. 10. 2002> <Hobza Jan>
Druhý díl článku o porovnání naší a slovenské úpravy zákona o elektronickém podpisu
Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 6329 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
K pojmu "listina", "písemnost" a jejich "podpis" <7. 10. 2002> <Matejka Ján>
Článek ve stručnosti pojednává o problematice požadavku písemnosti a listiny v elektronické komunikaci
Rubrika: E-obchod, Elektronický podpis a podání Čtenost: 10987 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Komparace českého zákona o elektronickém podpisu a slovenského zákona o elektronickom podpise s přihlédnutím k plnění požadavků Směrnice 1999/93/ES (I.část) <28. 8. 2002> <Hobza Jan>
Tento článek se zabývá především analýzou slovenského zákona se zaměřením na odlišnosti v české a slovenské úpravě elektronického podpisu. Cílem je poukázat na rozdíly v přístupu obou předpisů k dané problematice a upozornit na možné důsledky těchto odlišností. Úmyslem autora v žádném případě není kritizovat ten či onen právní předpis ale pokusit se o objektivní zhodnocení.
Rubrika: Elektronický podpis a podání Čtenost: 5844 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Německo: Podání k soudu on-line <16. 5. 2002> <Pospíšil Martin>
Finanční soud v Hamburku zavádí elektronický právní styk. Pomocí e-mailu bude možné finančnímu soudu podávat žaloby proti daňovým výměrům a celé řízení by mělo probíhat po internetu.
Rubrika: Elektronický podpis a podání, Mezinárodněprávní aspekty Čtenost: 4996 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2708/2000 <3. 5. 2002> <Matejka Ján>
Bylo-li zaměstnavateli nebo zaměstnanci doručeno okamžité zrušení pracovního poměru učiněné druhým účastníkem pracovního poměru v podobě telefaxového dokumentu, jde ve smyslu ustanovení § 55 zák. práce o neplatné rozvázání pracovního poměru. Do určité míry zajímavé ve vztahu požadavku písemnosti a elektronické komunikace.
Rubrika: Judikatura, Elektronický podpis a podání Čtenost: 6743 Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>
Malá poznámka k právní úpravě spotřebitelských smluv, zejména pak k výkladu § 53 odst. 8 ObčZ <14. 3. 2002> <Matejka Ján>
Článek se podrobněji zabývá výkladem ustanovení § 53 odst. 8 Občanského zákoníku, které uvádí, že poskytuje-li dodavatel plnění spotřebiteli bez objednávky, není spotřebitel povinen dodavateli jeho plnění vrátit ani jej o tom vyrozumět. Důraz je kladen zejména na otázky přechodu vlatnického práva a bezdůvodného obohacení.
Rubrika: E-obchod, Elektronický podpis a podání Čtenost: 5820 Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>
1 | 2 | Další
ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT)
e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...
rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...
odpovědnost providerů, internetová kriminalita...
monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...
ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...
postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...
odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...
rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...
odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...
cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...
rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...
Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O nás
Čermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír
Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikace Seřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk
Technická správa
Redakce